GZ ŠENTJUR

Portal Gasilske zveze Šentjur

  
loader

Prihajajoči dogodki

Jul
17

17.07.2022 - 24.07.2022

Prisotni

Na strani je 14 gostov in ni članov .

Prijava

Razglašena velika požarna ogroženost

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 1. julija 2022 na območju celotne države.
Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

Kolegij predsednika GZ

Kolegij predsednika GZ Šentjur:

Predsednik GZ: Aleš Guzej, VGČ I. st.
Namestnik predsednika GZ in informatik: Uroš Siter, VGČ II. st.
Poveljnik GZ: Martin Cmok, VGČ II. st.
Namestnik poveljnika GZ: Darko Mikša, VGČ I. st.
Tajnik in blagajnik GZ: Milan Kukovič, VGČ II. st.
Podpredsednik GZ: Andraž Hladin, GČ
Podpredsednik GZ: Branko Uduč, GČ I. st.

 

 

Celjska regija

Gasilske zveze:

CELJE

Lokacija:DEČKOVA CESTA 36 , 3000 CELJE
Telefon:03 490 55 50
E-mail:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Web:http://www.gz-celje.org/

 

LAŠKO

Lokacija:CESTA V REČICO 2 , 3270 LAŠKO
Telefon:03/7346-16-70
E-mail:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

RADEČE

Lokacija:TITOVA ULICA 16 , 1433 RADEČE
Telefon: 03 56.81.200
E-mail:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

SLOVENSKE KONJICE

Lokacija:ŽIČKA CESTA 4 , 3210 SLOVENSKE KONJICE
Telefon:03-757-06-50
E-mail:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

ŠENTJUR PRI CELJU

Lokacija:MESTNI TRG 5 , 3230 ŠENTJUR
Telefon:03/7464000
E-mail:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Web:http://www.gz-sentjur.si

 

ŠMARJE PRI JELŠAH

Lokacija:AŠKERČEV TRG 11 , 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
Telefon:03-810-12-31, fax 03-810-12-32
E-mail:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Web:http://gz-smarje.com/

 

VOJNIK DOBRNA

Lokacija:KERŠOVA ULICA 8 , 3212 VOJNIK
Telefon:03/780 06 20
E-mail:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Web:http://www.gz-vojnik-dobrna.si/

 

ZREČE VITANJE

Lokacija:ŠOLSKA CESTA 2 , 3214 ZREČE
Telefon:03/576-29-85
E-mail:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Sodniške oznake

redar
Redar
kom-a-b
Komisija A in B
oc komis
Ocenjevalna komisija
     
pr oc kom
Predsednik ocenjevalne
komisije

pr kom a b
Predsednik komisij A in B
Predsednik komisije za red
nadzor
Nadzornik
 
 teh vod
Tehnični vodja
 vod tekm
Vodja tekmovanja
 pred odb
Predsednik tek. odbora
nadzor tek
Nadzornik tekmovanja
 

Priznanja in odlikovanja

Priznanja in odlikovanja, našteta po vrsti od najvišje do najnižje stopnje, so:

 

1. Priznanje Matevža Haceta

2. Priznanje »kipec gasilca«

3. Odlikovanje za posebne zasluge

4. Odlikovanje za hrabrost

5. Gasilsko odlikovanje I., II. in III. stopnje

6. Odlikovanje gasilska plamenica I., II. in III. stopnje

7. Priznanje Gasilske zveze Slovenije

8. Listina o častnem članstvu v gasilski organizaciji

9. Plaketa in značka gasilskega veterana

10. Priznanje gasilske zveze I., II. in III. stopnje

11. Značka za dolgoletno aktivno delo

12. Značka za aktivno operativno delo

13. Diplome, zahvale, plakete in pisna priznanja.

 

 

1. Priznanje Matevža Haceta

kip matevza haceta

Priznanje Matevža Haceta sestavljajo skulptura kipca gasilca, značka, listina in denarna nagrada.

Kipec je delo akademskega kiparja Stojana Batiča in ima obliko plamena. Ulit je iz bronaste zlitine in s kamnitim podstavkom meri 30,5 cm. Na eni strani plamena predstavlja gasilca z rešenim otrokom v naročju, na drugi pa gasilca z ročnikom v napadu.
Na znački je reliefna podoba strani kipca, na kateri je gasilec z otrokom v naročju. Značka je pozlačena, v velikosti 45x25 mm.
Listina o podelitvi priznanja Matevža Haceta je v velikosti 49x35 cm. Na listini je upodobljen kipec gasilca z ročnikom v napadu. Na listini so navedeni ime in priimek prejemnika in opis zaslug, za katere mu je bilo priznanje podeljeno. Listina je opremljena z datumom sklepa o podelitvi priznanja Matevža Haceta in podpisom predsednika Gasilske zveze Slovenije.

Priznanje Matevža Haceta se podeljuje enkrat letno na Plenumih in Kongresih Gasilske zveze Slovenije samo članom gasilske organizacije kot posebno in najvišje priznanje gasilske organizacije za izjemne življenjske zasluge, pomembne za razvoj in napredek gasilske organizacije in požarnega varstva v Republiki Sloveniji.
Poleg pogojev iz 1. odstavka 9. točke 19. člena Statuta Gasilske zveze Slovenije mora predlagani prejemnik pred tem že prejeti gasilsko odlikovanje za 
posebne zasluge in doseči dovolj veliko število točk po dodatnih kriterijih, ki jih sprejme Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije

 

2. Priznanje »kipec gasilca«

gasilec cr

Priznanje »kipec gasilca« sestavljajo kipec gasilca, nadomestni trak in listina.

Kipec je delo priznanega kiparja, ulit iz bronaste zlitine in skupaj s podstavkom ne sme biti višji kot 30 cm. Kipec predstavlja gasilca v boju z ognjem. Nadomestni trak je pravokotne oblike, dolžine 33 mm in višine 10 mm, na podlagi slovenske trobojnice je na sredini v pozlačeni zlitini odtis gasilca. Listina o podelitvi priznanja »kipca gasilca« je v velikosti 49x35 cm. Na listini je upodobljen kipec gasilca v napadu. Na njej so navedeni ime in priimek prejemnika ter opis zaslug, za katere je bilo prejemniku priznanje »kipca gasilca« podeljeno. Listina je opremljena z datumom sklepa o podelitvi priznanja in podpisom predsednika Gasilske zveze Slovenije.

Priznanje »kipec gasilca« se – kot Priznanje Matevža Haceta – podeljuje enkrat letno na Plenumih in Kongresih Gasilske zveze Slovenije članom gasilske organizacije kot posebno visoko priznanje gasilske organizacije za izjemne zasluge, pomembne za razvoj in napredek gasilske organizacije in požarnega varstva v Republiki Sloveniji. Predlagani prejemnik, ki je član gasilske organizacije, mora že pred tem prejeti gasilsko odlikovanje za posebne zasluge in doseči dovolj veliko število točk po dodatnih kriterijih, ki jih sprejme Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije. Izjemoma se lahko priznanje podeli posamezniku, ki ni član gasilske organizacije, če je njegov prispevek k razvoju in napredku gasilstva in požarnega varstva tako velik, da opravičuje tako visoko priznanje.

 

3. Odlikovanje za posebne zasluge

odlik pos zasluge

Odlikovanje za posebne zasluge je izdelano iz posebne zlitine ter ima obliko stisnjenega kroga s premerom 40 mm in debeline 3 mm. Rob, širine 8 mm, je stiliziran z reliefno oblikovanimi lipovimi listi. Spodaj je na stiliziranem rdečem traku, izdelanem v emajlu, napis »Na pomoč!«. V sredini odlikovanja sta stilizirani obris Triglava v modrem emajlu in bela čelada, na levi strani rdeča plamenica, na desni pa gasilska sekirica v beli barvi. Odlikovanje je pozlačeno. Na hrbtni strani odlikovanja je napis »Gasilska zveza Slovenije«. Pripeto je na traku zlato rumene barve.

Odlikovanje za posebne zasluge se podeljuje članom gasilske organizacije in organizacijam za posebej uspešno delo pri krepitvi gasilske organizacije ter za izredno delo na področju drugih gasilskih nalog v preventivi, operativi, vzgoji in usposabljanju, delu z mladimi, oziroma za druge uspešno opravljene naloge v gasilskih organizacijah, ki prispevajo k uspešnejšemu razvoju in napredku gasilstva v Sloveniji. Odlikovanje za posebne zasluge se podeljuje tudi za uspešno izvedbo pomembnih akcij v gasilski dejavnosti ter za izvedene aktivnosti ob večjih naravnih nesrečah. Odlikovanje se podeljuje tudi drugim osebam, ki so z izrednim delom odločilno pripomogle k napredku in ugledu gasilstva ter požarnega varstva. Za člana gasilske organizacije je pogoj za prejem odlikovanja, da je predhodno že prejel gasilsko odlikovanje I. 

stopnje oz. gasilsko plamenico I. stopnje.

 

4. Odlikovanje za hrabrost

odlik za hrabrost

 

Odlikovanje za hrabrost je izdelano iz posebne zlitine. Je premera 42 mm, debeline 3 mm, s šestimi stiliziranimi plameni na robu, širokem 8 mm. V sredini odlikovanja, v premeru 26 mm, je 1 mm vdolben reliefno stiliziran gasilec v plamenih z rešeno žensko v naročju. Odlikovanje za hrabrost je patinirano v zlatu. Na hrbtni strani odlikovanja je napis »Gasilska zveza Slovenije«. Pripeto je na vijoličastem traku.

Odlikovanje za hrabrost se podeljuje za izredna junaška dela ali dejanja, s katerimi je bilo rešeno človeško življenje, ter za izredno požrtvovalnost pri večjih požarih, reševanju premoženja, ob eksplozijah, naravnih in drugih nesrečah, za kar je nekdo izpostavil tudi svoje življenje. Odlikovanje za hrabrost se lahko podeli članom gasilske organizacije in drugim osebam.

 

5. Gasilsko odlikovanje I., II. in III. stopnje

gas odlikov 1stopnje  gas odlikov 2stopnje  

  I. stopnje       II. stopnje       III. stopnje

 

Gasilsko odlikovanje je I., II. in III. stopnje. Gasilska odlikovanja so po vrsti od najvišje do najnižje stopnje – I., II. in III. Odlikovanje je izdelano iz posebne zlitine, debeline 3 mm. Ima peterokotno obliko, širine 40 mm. Rob, širine 8 mm, je 

stiliziran z reliefno oblikovanimi žarki in petimi gasilskimi plamenicami v kotih. V nekoliko izbočeni okrogli sredini, premera 23 mm, je reliefno oblikovan lik gasilca napadalca v uniformi z ročnikom in cevjo. Ob levem in desnem robu okrogle sredine je stiliziran plamen v rdečem emajlu. Gasilsko odlikovanje I. stopnje je pozlačeno, II. posrebreno, III. pa patinirano v bronu. Na hrbtni strani odlikovanja je napis »Gasilska zveza Slovenije«. Pripeto je na modrem traku.

Podeljuje se članom gasilske organizacije, gasilskim zvezam, zavodom ter drugim organizacijam, društvom in ostalim

osebam za:

- strokovno usposobljenost in izkušenost, ki izstopa od sposobnosti in izkušenosti drugih članov;
- uspešno krepitev in utrjevanje gasilske organizacije v republiškem, regijskem ali lokalnem merilu;
- uspehe na kulturnem in propagandnem področju;
- posebne uspehe pri vključitvi večjega števila novih članov v gasilsko organizacijo ter uspehe pri njihovem strokovnem usposabljanju;
- prizadevno skrb za vsestransko napredovanje v prostovoljnem gasilskem društvu ali gasilski zvezi, če deluje na način, da je možno oceniti osebni prispevek;
- širjenje ideje gasilstva in popularizacijo nalog gasilske organizacije in podobno;
- zavzemanje in opravljanje prostovoljnega dela v gasilstvu.
Odlikovanje ustrezne stopnje podeljuje Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije glede na pomembnost opravljenega dela, pri čemer se praviloma upošteva postopnost podeljevanja posameznih odlikovanj. Če postopnost ni upoštevana, mora biti posebej obrazložena.

 

6. Odlikovanje gasilska plamenica I., II. in III. stopnje

odlik gzs 1stopnje  odlik gzs 2stopnje  odlik gzs 3stopnje
  I. stopnje        II. stopnje       III. stopnje

 

Odlikovanje gasilska plamenica je I., II. in III. stopnje. Odlikovanja gasilska plamenica so po vrsti od najvišje do najnižje I., II. in III. stopnje. Odlikovanje je izdelano iz posebne zlitine, debeline 3 mm. Ima peterokotno obliko, širine 40 mm. Rob, širine 8 mm, je oblikovan z reliefnimi žarki in petimi gasilskimi plamenicami v kotih. V nekoliko izbočeni sredini, premera 23 mm, je reliefno stilizirana roka gasilca, ki drži gasilsko sekirico in plamenico. Ob levem in desnem robu izbočene sredine je stiliziran plamen v rdečem emajlu. Odlikovanje gasilska plamenica I. stopnje je pozlačeno, II. posrebreno, III. pa patinirana v bronu. Na hrbtni strani gasilske plamenice je napis »Gasilska zveza Slovenije«. Pripeta je na rdečem traku.

Podeljuje se:
- za reševanje ljudi, živali in drugih dobrin iz gorečih objektov ali ob naravnih in drugih nesrečah;
- za sposobnost in posebne uspehe, ki jih doseže član gasilske organizacije pri vodenju gasilske akcije ob večjem požaru ali naravnih in drugih nesrečah;
- za sposobnost in trud ter posebne uspehe, ki jih doseže član gasilske organizacije pri vzgoji in usposabljanju članov, članic in mladine;
- kadar se pri požaru ali reševalnih akcijah član brez svoje krivde toliko poškoduje, da postane invalidna oseba.
Gasilsko plamenico I., II. in III. stopnje podeljuje Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije glede na pomembnost opravljenega dejanja, pri čemer se praviloma upošteva postopnost podeljevanja posameznih odlikovanj. Če postopnost ni upoštevana, mora biti posebej obrazložena.
Gasilsko plamenico III. stopnje se lahko podeli posameznikom ali gasilskim organizacijam za posebne zasluge ob posameznih večjih intervencijah. V teh primerih se lahko plamenica III. stopnje podeli tudi večkrat istemu upravičencu, postopnost pa se ne upošteva.

 

7. Priznanje Gasilske zveze Slovenije

prizn gzs-2

Priznanje Gasilske zveze Slovenije se lahko podeli v obliki odlikovanja ali plakete.
Priznanje Gasilske zveze Slovenije v obliki odlikovanja je izdelano iz posebne zlitine. Ima obliko kroga s premerom 45 mm in debeline 3 mm. Rob, širine 8 mm, je stiliziran z reliefno oblikovanimi lipovimi listi. Okoli lipovih listov je napis »Gasilska zveza Slovenije«, v sredini pa je stiliziran gasilski znak. Na spodnjem robu kroga je napis: »Za zasluge«. Priznanje Gasilske zveze Slovenije v obliki odlikovanja je pozlačeno. Pripeto je na rdeče-modrem trikotnem traku.
Plaketa je velikosti 120x160 mm. Na njej je krog s premerom 80 mm in debeline 5 mm. Rob, širine 16 mm, je stiliziran z reliefno oblikovanimi lipovimi listi. Okoli njih je napis »Gasilska zveza Slovenije«. V sredini kroga je stiliziran gasilski znak. Na spodnjem robu kroga je napis: »Za zasluge«. Na spodnjem delu plakete je ploščica velikosti 80x25 mm, na katero se vpiše ime in priimek dobitnika. Plaketo se podeljuje v rdečem etuiju.

Priznanje Gasilske zveze Slovenije se podeljuje:
- osebam, ki niso člani gasilske organizacije in so s svojim delom pripomogle k razvoju in krepitvi vloge gasilske   organizacije;
- za uspešno medsebojno sodelovanje gasilcev iz drugih držav z našimi gasilskimi organizacijami;
- osebam, ki so pripomogle h krepitvi in dvigu ugleda naše organizacije doma in v tujini;
- prizadevnim proizvajalcem in ostalim, zaslužnim za razvoj gasilske tehnike;
- ob obletnicah Gasilske zveze Slovenije oziroma gasilskega muzeja in drugih posebnih obletnicah v gasilstvu na državni ravni.
O podelitvi priznanja Gasilske zveze Slovenije lahko tudi odločata predsednik ali poveljnik Gasilske zveze Slovenije, ki o tem poročata Upravnemu odboru Gasilske zveze Slovenije.

 

8. Listina o častnem članstvu v gasilski organizaciji

 

Listina vsebuje ime in priimek častnega člana, sklep organa o podelitvi, datum podelitve in obrazložitev zaslug, za katere je bil podeljen status častnega člana.
Listino o častnem članstvu podpiše predsednik gasilske organizacije.

 

9. Plaketa in značka gasilskega veterana

pla in znac gas veterana

Plaketa gasilskega veterana je pravokotne oblike, velikosti 200x80,5 mm, in je patinirana v bronu. Na njej je upodobljena slika nočnega čuvaja z lučjo. V desnem gornjem kotu je verz pesnika Otona Župančiča: »Ne boj se za pomoč! Mi b'dimo dan in noč!« V spodnjem delu je napis z velikimi črkami: »Gasilskemu veteranu v priznanje in zahvalo!« Značka gasilskega veterana je izdelana iz posebne zlitine in je okrogle oblike s premerom 40 mm. Ob robu so na levi in desni strani stilizirani lipovi listi, na sredini pa Triglav in morje. Na robu notranjega kroga je v rdečem emajliranem delu napis »Gasilski veteran«. Značka se v zgornjem delu zaključuje z gasilskim znakom – čelado v belem emajlu, na levi strani z baklo v rdečem emajlu ter z zlato sekirico na desni strani. Na hrbtni strani značke je priponka.
Plaketo in značko gasilskega veterana podeljujejo na predlog prostovoljnih gasilskih društev gasilske zveze v zahvalo in priznanje za uspešno in dolgoletno delo članu prostovoljnega gasilskega društva, staremu nad 63 let (članice nad 55 let) in z najmanj 30-letnim aktivnim stažem v prostovoljnem gasilskem društvu.

 

10. Priznanje gasilske zveze I., II. in III. stopnje

prizn gz 1stopnje  prizn gz 2stopnje  prizn gz 3stopnje
  I. stopnje       II. stopnje        III. stopnje

 

Priznanje gasilskih zvez je I., II. in III. stopnje. Priznanja gasilskih zvez so po vrsti od najvišje do najnižje stopnje I., II. in III. stopnje. Izdelana so iz posebne zlitine, debeline 2 mm, premera 30 mm, ki imajo šesterokotno obliko s stiliziranimi žarki v šestih krogih. V sredini priznanj je značka okrogle oblike s premerom 24 mm in zlatim robom, v katerem je napis »Priznanje gasilske zveze«. V sredini značke je krog, izdelan v rdečem emajlu, v katerem je zlat gasilski znak. Priznanje gasilske zveze I. stopnje je pozlačeno, II. posrebreno, III. pa patinirano v bronu.
Gasilske zveze lahko oblikujejo svoja priznanja in listine, ki po obliki ne smejo biti enaka kot gasilska odlikovanja in priznanja Gasilske zveze Slovenije ter ne večja od opisanega priznanja gasilske zveze iz tega člena. Priznanja so pripeta na traku zelene barve. Trakovi za pripenjanje odlikovanj so trikotne oblike – enakostranični trikotniki s stranico 45 mm. Na zadnji strani traku  je priponka za pripenjanje odlikovanja na oblačilo.
Priznanja gasilskih zvez so I., II. in III. stopnje. Priznanja gasilskih zvez so po vrsti od najvišje do najnižje stopnje I., II. in III. stopnje. Podeljujejo jo gasilske zveze za večletno prizadevno delo in pomemben prispevek k organizacijski krepitvi in utrjevanju gasilskih organizacij, društev in zvez, za trud, uspeh in širjenje ideje gasilstva, kakor tudi za uspešno prizadevanje na področju požarnega varstva ter delovanja in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Za podeljevanje priznanja mora gasilska zveza, ki priznanje podeljuje, ob upoštevanju kriterijev, ki veljajo za podelitev teh priznanj, upoštevati tudi 5-letni časovni termin med enim in drugim priznanjem, pri čemer je treba praviloma upoštevati postopnost podelitve posameznih priznanj. Priznanje gasilske zveze je pogoj za pridobitev 
priznanja ali odlikovanja Gasilske zveze Slovenije.

 

11. Značka za dolgoletno aktivno delo v gasilski organizaciji

znacka za dolg delo-2

 

Značka za dolgoletno aktivno delo je izdelana iz posebne zlitine v obliki kroga s premerom 40 mm. Rob značke je oblikovan s stiliziranimi plameni, izdelanimi v rdečem emajlu. Vrh značke se zaključuje z gasilskim znakom. Sredina značke je oblikovana z emajliranim krogom, v katerem je rob bele barve in napis »Gasilska zveza Slovenije« ter emajlirani krog rdeče barve, v katerega je vtisnjena letnica. Značka za 10 let je patinirana v bronu, za 20 posrebrena, značke od 30 do 80 let pa so pozlačene. Na hrbtni strani značke je priponka.
Značko za dolgoletno aktivno delo z diplomo podeljujejo članom na predlog prostovoljnih gasilskih društev gasilske zveze za dolgoletno delo, in sicer za 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 let aktivnega dela v prostovoljnem gasilskem društvu, upoštevajoč vpis v matično knjigo prostovoljnega gasilskega društva oziroma računalniško evidenco članstva, računajoč od sedmega leta starosti dalje.

 

12. Značka za aktivno operativno delo

prizn za dolg delo

Značka za aktivno operativno delo je izdelana iz posebne zlitine v obliki dveh lovorovih vejic, v krogu med njima pa  je vpisana številka, ki označuje leta aktivnega operativnega dela. Značka za 10 let je patinirana v bronu, za 20 posrebrena, znački za 30 in 40 let pa sta pozlačeni. Na hrbtni strani značke je priponka.
Značko za aktivno operativno delo z diplomo podeljujejo članom prostovoljna gasilska društva v soglasju z gasilsko zvezo, za aktivno operativno delo in sicer za 10, 20, 30 in 40 let aktivnega operativnega dela, upoštevajoč datum vstopa v gasilsko enoto in v skladu s Pravili gasilske službe.

 

13. Diplome, zahvale, plakete in pisna priznanja

 

Diplome, zahvale, plakete in pisna priznanja so oblikovane tako, da zajemajo opis oziroma predstavljajo dejavnost v gasilstvu, zaradi katere se jih podeljuje in so opremljene z imenom in priimkom prejemnika.
Podeljujejo jih vodstva gasilskih organizacij.
Plaketa Gasilske zveze Slovenije, ki se podeljuje prostovoljnim gasilskim društvom in gasilskim zvezam ob njihovih obletnicah aktivnega dela – na podlagi 32. člena tega pravilnika – je pravokotne oblike, velikosti 70x100 mm, debeline 8 mm. Na reliefni podlagi v obliki kroga s premerom 35 mm so stilizirani gasilec napadalec z ročnikom in lipovi listi na robu.

Plaketa je patinirana v bronu, posrebrena in pozlačena. Nad krogom je napis »Gasilska zveza Slovenije«. Na ploščici, velikosti 70x25 mm, sta izpisana naziv prostovoljnega gasilskega društva oziroma gasilske zveze in letnica jubileja. Plaketo se podeljuje v rdečem etuiju.
Diplome, zahvale, plakete in pisna priznanja podeljujejo vodstva gasilskih organizacij v znak zahvale za zasluge pri razvoju gasilske organizacije in požarne varnosti ter za prizadevnost, kakor tudi za izredno delo in prispevek pri izvedbi gasilskih akcij ter ob naravnih in drugih nesrečah.

Radarska slika padavin

Požarna ogroženost

Požarna ogroženost

Grafični prikaz dogodkov

Copyright © 2013 GZ Šentjur. Designed by Ales GuzejZa optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information